Khutbah Idul Adha Bahasa Jawa 1433 H/2012

Andandani Jiwa Sarana Ngorbanake Kekarepan Hawa Nafsu

Oleh KH. Drs. Dahlan Ridwan 

 اَللهُ أَكْبَرُ x 9 اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْعِيْدَ مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْاِسْلَامِ وَجَعَلَهُ كَرَامَةً لِجَمِيْعِ الاَنَامِ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِناَ وَمَوْلَاناَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . أَمَّا بَعْدُ , فَيَا عِبَادَ اللهِ اتَّقُوْااللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِسَاحَتِكُمْ يَوْمُ الْعِيْدِ وَهُوَيَوْمُ تَسْبِيْحٍ وَتَحْمِيْدٍ وَتَهْلِيْلٍ وَتَكْبِيْرٍ وَتَمْجِيْدٍ , فَمَجِّدُوْهُ حَقَّ التَمْجِيْدِ بِالتَكْبِيْرِوَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ تَنَالُوْا الْمَغْفِرَةَمِنَ اللهِ الْمَجِيْدِ.قَالَ النَّبِيُّ ص.م “زَيِّنُوْا أَعْيَادَكُمْ بِالتَكْبِيْروَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّقْدِيْسِ. قَالَ اللهُ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah

Mangga sami memuji dumateng ngersane Allah ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, utamine nikmat iman islam, sarana nikmat iman meniko, kita kaum muslimin saged anglampahi ibadat dateng Allah kanthi ikhlas. Muji syukur kita, saat meniko kita saged anindaaken salat idul adha lan -insya Allah bakda meniko- sesarengan nyembelih hewan kor ban sebagai simbol kemenangan iman kita anglawan setan. Sarana iman, kita kaum muslimin sami rena penggalih ngorbanaken kesenengan nafsu kita, ngorbanaken keinginan piyambak-piyambak saperlu naati dawuh Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Allahu akbar x3

Boten gambil anggen kita naati dawuh Gusti Allah, amrat sanget angge’n kita ngugemi perintahipun Gusti Allah, meniko mbetahaken pengorbanan ageng, bahu banda lan nyawa kedah kita korbanaken supados saged nguge mi dawuhe Gusti Allah, ujian saha cobaan kedah kita lampahi kangge nges tuaken dawuh meniko.

Kawontenan meniko sampun dipun tuladanaken dening Kanjeng Nabi Ibrahim AS rikala nampi dawuh saking Gusti Allah supados mragat putra kinasih, inggih meniko Nabi Ismail AS. Panjenenganipun ragu nampi da-wuh meniko “kok ana wong tuwo dikon mbelih anake dewe iki ora mung kin”.Ananging meniko didawuhaken makaping-kaping, kados-kados Gusti Allah nguji dateng Nabi Ibrahim “Apa sliramu gelem ngorbanake apa sing mbok senengi?, endi sing luwih mbok senengi; bandamu, anakmu utowo Pangeranmu?”. Kawontenan meniko dipun dawuhaken Gusti Allah wonten surat Ash-Shaffat: 102;

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

“Lan nalikane Islamil wus ngancik dewasa, Nabi Ibrahim ngendika “duh putraku setuhune bapa wus nyupena yen bapa nyembelih sliramu, coba delengen kaya ngapa pamanggihmu bab iki” Nabi Ismail matur “Duh rama mugi panjenengan kersa anglampahi punopa ingkang sampun dipun dawuhaken dening Allah, insya Allah bapa manggihi kulo kalebet tiyang-tiyang ingkang sabar” .

Allahu akbar x3

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah

Saben tiyang gadah kelemahan dumateng punapa ingkang diremeni. Kele-mahan Nabi IbrahimAS wonten putra kinasihipun ingkang sampun dangu digadang-gadang, katresnanipun dumateng keng putra dados ujianipun Nabi Ibrahim arupi godaan setan, ananging Nabi Ibrahim lulus saking uji an meniko. Panjenenganipun tuhu lan ikhlas ngorbanaken putra kinasih.

Nabi Ismail, minangka simbol ingkang paling diremeni ugi perkawis ing kang saged nggoyahaken iman, simbol kangge perkawis ingkang dadosa- ken kita wegah nampi tanggungjawab. Simbol kangge perkawis ingkang jluntrungaken kita gesang piyambak-piyambak (egois) lan pikiran sak ke-penake dewe, ateges simbol kangge sedaya ingkang saged nyasaraken kita.

      “Nabi Ismail” minangka simbol ingkang paling diremeni. Saged ugi “Is-mail-Ismail” lintunipun arupi donya brana, mobil tuwin motor enggal, gri ya mewah, jabatan hinggil, sawah wiyar utawi simpenan arto, simpenan tanah lan simpenan lintunipun. Punopo kita tuhu lan ikhlas ngorbanaken “Ismail-Ismail” kita kangge nggayuh tujuan gesang ingkang langkung mul ya lan adi luhung inggih meniko ridhanipun Gusti Allah?

Minangka tiyang jaler, punopo kita saguh berkorban kados Nabi Ibrahim, punopo kita gadah ketangguhan iman kados panjenganipun ngantos kita purun ngorbanaken punopo ingkang paling kita tresnani kangge angglabu- hi dawuhipun Gusti Allah. Lamun kita tiyang estri, punopo kita sagah niru ketabahan lan ketaatan Siti Hajar anggenipun nglila-aken garwanipun, Nabi Ibrahim, kangge angglabuhi dawuh Gusti Allah. Punopo kita lilo yen garwa kita ngorbanaken donyanipun kangge nguri-uri agamane Gusti Allah, punopo panjenengan saguh yen bojo panjenengan maringaken ban-dane kangge kepentingan agama Islam. Yen kita arek nom-noman, apa bi-sa niru Nabi Ismail sing wus gelem dadi korban kanggo tujuan sing utomo, punopo sampeyan bisa kaya Nabi Ismail sing bisa ngeker kekarepane lan hawa nafsune kanggo nggayuh kautaman?.

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah

Kamulyane agama Islam gumantung dateng kerelaan kula panjenengan ngorbanaken kekajengan lan ngeker nafsu jahat, apik lan alane  Islam ugi gumantung dateng lelakon ingkang kita lampahi. Islam sampun ngajara- ken ingkang sae lan luhur, ning wong Islam piyambak ingkang kadang-kadang ngrusak piwulang ingkang adhi luhung meniko, sing maune apik, jalaran kelakoane wong Islam, agama Islam dadi bubrah lan ala. Kados didawuhaken dening Syakib Arselan “اَلاِسْلاَمُ مَحْجُوْبٌ بِاْلمُسْلِمِيْنَ” “Islam ngono ketutup saka kelakoane wong Islam“. Boten namung agama, kamulyane pribadi ugi gumantung dateng sapinten kula panjenengan saged nglawan godane hawa nafsu. Nafsu ala jluntrungaken manungsa dateng panggenan sing asor, punopo malih menawi nafsu meniko ditunggangi setan. Boten wonten saenipun tiyang ingkang nglakone ala, tiyang ingkang kados meka ten tata kramane rusak, adabe awon, kelakoane bejat, rupane sangar tur nggegirisi, atine peteng, awake  lara, rejekine cupet lan digethingi sapada-pada, kados didawuhaken Ibnu Abbas RA;

 وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي اْلوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي اْلقَلْبِ وَوَهْنًا فِي اْلبَدَنِ وَ نُقْصًا فِي الزِّرْقِ وَبُغْضَةً فيِ قُلُوْبِ الْخَلْقِ

“Ala ngono nuwuhna sangare rupa, petengi ati, larane awak, cupete rejeki lan nuwuhna gething ana atine manungsa”

Lelakon dosa sarana ngumbar nafsu, kaya; ndem-ndeman, main judi, ma-don, maling lan sapanunggale. Utowo ninggal dawuhe agama; ora gelem  utowo aras-arasen shalat, ora pasa, ora zakat lan liya-liyane,  jalari tekane setan. Setan bakal ngancani wong sing ngumbar nafsu, maksiyat ora leren, lan ora gelem ibadat tuwin nyedak mring Gusti Allah, setan bakal dadi kan ca rumakete sing bakal ngalang-ngalangi makarya becik, setan bakal jru-musake mring gaweyan jahat lan asor, kados didawuhaken Allah wonten surat Az-zuhruf; 36-37

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ  وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37)

“Lan sapa wonge sing mlengos saka piwulange Allah Kang Maha Pe murah, Ingsun dadekna kanggo deweke setan sing nyasarake, mang ka setan iku dadi kanca sing ajeg mbarengi deweke. Lan setuhune setan-setan iku yekti ngalangi-ngalangi deweke saka dalan  kang be-ner, wong-wong mau pada nyangka yen deweke oleh pituduh”.

 

Maksiyat tuwin makarya awon nuwukaken senenge setan ngrencangi ma nungsa, ngumbar hawa nafsu bade nebihaken saking sesrawungan sa- pada-pada utamanipun tiyang ingkang sae. Tambah ageng maksiyat ing- kang dipun lampahi tambah tebih anggenipun srawung kaliyan tiyang sae, akibate piyambake ngraosaken terasing lan teralienasi utawi kesing-kur saking sesrawungan sapada-pada. Akibat salajengipun piyambake kecalan berkah gesangipun, ugi kecalan kesaenan ingkang bade dipun tampi saking sederek-sederekipun, kasangsaran lan penderitaan bade nyarengi gesangipun amargi boten angsal pitulungan saking lintunipun.

Kejawi meniko, ngumbar hawa nafsu tuwin maksiyat medhotaken hubu ngan kaliyan Gusti Allah, meniko nuwuhaken wantun lan kendel nglang gar dawuhipun Gusti Allah, nglanggar larangane Allah dados bagian ge- sangipun, dosa setunggal nuwuhaken dosa lintune, malahan sesumbar lan sesorak kanthi swara sing seru “He manungsa dino iki tak lakoni do sa iki lan iki, dino iki tak langgar dawuhe Pangeran, ora ana wedi lan kwatir bakal cilaka, ora ana sing arane siksa neraka, nyatane aku isih meger-meger tur seger waras”. Ora ngelingi yen deweke wis dadekna uripe tanpa guna. Gesang ingkang dilampahi boten wonten reginipun senajan mung sak se’-te’ng, muspra tanpa makna, yuswane siya-siya bo-ten migunani kejaba mung bubrah lan cilaka. Manahipun ketutup saking kesaenan lan kebajikan, piyambakipun ke’lem ing kemaksiyatan lan dosa lali marang jati diri lan kamulyaning manungsa, uripe ora kajen, asor ra ana regane, akhire piyambake kelangan kabegjan urip wonten donya pu-napa malih benjang wonten akhirat.

Kita sedaya kedah sadar, utamine tiyang ingkang solah bawane ala, yen maksiyat meniko akibatipun boten amung kangge piyambakipun ning su mebyar lan merambah dateng sedaya umat manungsa. Musibah arupi bencana alam dados piwulang supados kita sami muhasabah (intropeksi) dosa napa ingkang sampun kita lampahi ngantos alam boten amung bo-ten purun kekancan nanging kaya-kaya sampun ngukum kita kanthi sa- nget. Tuyo jawah ingkang asalipun mbeto rahmat (al-An’am:99) berubah dados sumber malapetaka banjir bandang ingkang ngrusak tlatah ka-huripan (al-Baqarah:59).Gunung-gunung ingkang asalipun dados pasak bumi(al-Naba’:7) dumadakan muntahaken debu, lahar panas lan gas beracun(al-Mursalat:10). Angin ingkang asalinipun mbagi mega, sumilir kepenak (al-Baqarah:164) lan jalari penyerbukan tanem-taneman(al-Kahfi:45) dumadakan berubah nggegirisi arupi lesus tuwin puting be-liung ingkang ngrusak sedaya ingkang klewatan(Fushshilat:16).

Al-Qur’an dawuhaken bilih bencana alam asring diwiwiti saking penyim- pangan lelakone manungsa. Kados umat Nabi Nuh AS ingkang nyrengkel lan kebah kedzaliman (al-Najm:52) dilebur dening banjir bandang (Hud: 40) Umat Nabi Shaleh ingkang kufur, mata duwiten, kedonyan, golek enake dewe (Al-Syu’ara’:146-149) dilebur kaliyan virus ingkang nggegiri si mrantak sak paran-paran lan gempa (Hud:67-68). Umat Nabi Luth sing remen maksiyat, homo sex lan selingkuh (Hud:78-79) dihancuraken dening gempa bumi dahsyat (Hud:82).

Sedaya kala wau dados piweling supados kita ajrih lan purun nebihi do-sa, boten anggampangaken maksiyat. Sedayanipun dados piwulang supa dos kita berjuang lan berkorban sak kiyat-kiyatipun  jihad melawan hawa nafsu. Dinten meniko saatipun kita ngupakara andandani jiwa, menawi boten saged korban banda nggih korban jiwa sarana ngeker hawa nafsu, kados didawuhaken Gusti Allah wonten surat At-taubah; 41

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)

lan pada jihada sliramu kabeh ana dalane Allah klawan banda lan jiwamu, mengkowo iku becik kanggomu yen sliramu pada ngerti”.

Ugi dawuh Panjenenganipun wonten surat al-Haj; 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

 “lan pada jihada sliramu kabeh ana dalane Allah klawan sak bener-benere jihad, Gusti Allah wus milih sliramu, lan Deweke ora sapisan-pisan gawe ana urusan agamamu barang sing supek”

Mangga enggal-enggal nindaaken kesaenan senaosa kedah ngorbanaken punapa ingkang diremeni, mangga enggal cancut nyuciaken manah sa-king perkawis ingkang dibendu dening Allah, mangga enggal-enggal tau-bat supados angsal pangapurane Gusti Allah, amargi amung Allah ing- kang saged maringi meniko, amung dateng Gusti Allah sedaya perkawis kita wangsulaken. Mangga nyenyuwun mugi-mugi punapa ingkang kita lampahi meniko angsal ridhane Allah, ibadah kita kecatet sebagai  amal soleh kita, dosa-dosa kita dingapura Allah lan kita kapundut sarana hus-nul khatimah, amin.

Allahu akbar x3 wa lillahil hamd

بَارَكَ الله ُلِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْانِ الْكَرِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْاَيَاتِ وَالذِِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ اْلغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

                                                                                  Malang, 5 Nopember 2009/ 17 Dzulqaidah 1430

H.M. Dahlan Ridlwan

 

Hujan yang tadinya pembawa rahmat (Q.S.),[i] tiba-tiba menjadi sumber malapetaka banjir yang memusnahkan areal kehidupan (Q.S.).[ii] yang tadinya sebagai patok bumi (Q.S.),[iii] tiba-tiba memuntahkan debu, lahar panas, dan gas beracun (Q.S.).[iv] Angin yang tadinya mendistribusi awan (Q.S.)[v] dan menyebabkan penyerbukan dalam dunia tumbuh-tumbuhan (Q.S.),[vi] tiba-tiba tampil begitu ganas memorak-porandakan segala sesuatu yang dilalewatinya (Q.S.).[vii] Laut yang tadinya begitu pasrah melayani mobilitas manusia (Q.S. al-Haj/22:65),[viii] tiba-tiba mengamuk dan menggulung apa saja yang dilaluinya (Q.S. al-Takwin/81:6).[ix] Kilat dan guntur tadinya menjalankan fungsi positifnya, melakukan proses nitrifikasi (nitrification process) untuk kehidupan makhluk biologis di bumi (Q.S. al-Ra’d/13:12),[x] tiba-tiba menonjolkan fungsi negatifnya, menetaskan larva-larva betina (telur hama) yang kemudian memusnahkan berbagai tanaman para petani (Q.S. al-Ra’d/13:12).[xi] Disparitas flora dan fauna tadinya tumbuh seimbang mengikuti hukum-hukum ekosistem (Q.S. al-Ra’d/13:4),[xii] tiba-tiba tumbuh dan berkembang menyalahi keseimbangan dan pertumbuhan deret ukur kebutuhan manusia (Q.S. al-A’raf/7:132).[xiii]

            Al-Qur’an menginformasikan kepada kita bahwa bencan-bencana alam seringkali diawali dengan terjadinya penyimpangan prilaku manusia di dalam masyarakat. Dengan kata lain, perilaku makrokosmos seringkali berbanding lurus dengan perilaku mikrokosmos.

Sebagai contoh, umat Nabi Nuh yang keras kepala dan diwarnai berbagai kedlaliman (Q.),[xiv] di hancurkan dengan Banjir besar (Q.S.).[xv] Umat Nabi Syu’aib yang penuh dengan korupsi dan kecurangan (Q.S. al-A’raf/7:85[xvi]/Hud/11:84-85)[xvii] dihancurkan dengan gempa yang menggelegar dan mematikan (Q.S. Hud/11/94).[xviii][xix] Penguasa Yaman, Raja Abraha, yang berambisi mengambil alih Ka’bah sebagai bagian dari ambisinya untuk memonopoli segala sumber ekonomi, juga dihancurkan dengan cara mengenaskan sebagaimana dilukiskan dalam surah Al-Fil (Q.S. al-Fil/105:1-5).[xx]


[i]Q.S. al-An’am/6:99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

[ii]Q.S. al-Baqarah/2:59 :

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik.

[iii] Q.S. al-Naba’/78:7):

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

Dan gunung-gunung sebagai pasak?

[iv]Q.S. al-Mursalat/77:10 :

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ

Dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu.

[v] Q.S. al-Baqarah/2:164 :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

 

[vi]Q.S. al-Kahfi/18:45 :

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا

Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu).

[vii]Q.S. Fushshilat/41:16 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya).

[viii] Q.S. al-Haj/22:65 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ.

Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia.

[ix] Q.S. al-Takwin/81:6 :

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

dan apabila lautan dipanaskan.

 

[x]Q.S. al-Ra’d/13:12 :

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung.

[xi] Q.S. al-Ra’d/13:12 :

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung.

[xii] Q.S. al-Ra’d/13:4 :

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

 

[xiii] Q.S. al-A’raf/7:132 :

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

Mereka berkata: “Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu”.

[xiv]Q.Sal-Najm/53:52 :

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى

Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

 

[xv] Q.S. Hud/11:40 :

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

Hingga apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: “Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman.” Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.

[xvi]Q.S. al-A’raf/7:85 :

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu`aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”.

[xvii] Hud/11:84-85 :

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ(84)وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu`aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).” Dan Syu`aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

[xviii] Q.S. Hud/11:94 :

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ

Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Syu`aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya.

[xix]Q.S. Hud/11:82 :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.

[xx]Q.S. al-Fil/105:1-5 :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ .أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل.َ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka`bah) itu sia-sia?, Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

One Response

  1. Pak Kyai, mohon ijin copy khutbah Idul adha njih. maturnuwun.

Tulis komentar/Pertanyaan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: